Champion - szkolenia dla nauczycieli

Kurs skrzypcowy 30 czerwca - 6 lipca 2017

Chcę zapisać się na:

Kurs skrzypcowy 30 czerwca - 6 lipca 2017

Imię i Nazwisko uczestnika:
Imię i Nazwisko rodzica-opiekuna:
Wybieram lekcje u profesora:
Adres email:
Powtórz email:
Adres zamieszkania:
Telefon:
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji rezerwacji i przeprowadzenie zajęć.
Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe!1. Informacje dotyczące internetowej rejestracji kandydatów na zajęcia artystyczne:
- Jako rodzic/prawny opiekun (opcja wyboru) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.) z jednoczesnym przysługującym mi prawem dostępu do tych treści oraz ich poprawy, w celu realizacji procesu rejestracji uczestnictwa w zajęciach ………nazwa zajęć……..prowadzonych przez Centrum Rozwoju Dziecka.
Administratorem danych osobowych jest Centrum Rozwoju Dziecka z siedzibą ul. Radości 8, 20-530 Lublin.
Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz w późniejszym etapie rozliczeń finansowych za odbyte zajęcia prowadzone przez Centrum Rozwoju dziecka.

2. Informacje dotyczące przesyłania treści marketingowych Centrum Rozwoju Dziecka np. drogą elektroniczną:

Jako rodzic/prawny opiekun (opcja wyboru) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2015. poz. 2135 z późn. zm.) z jednoczesnym przysługującym mi prawem dostępu do tych treści oraz ich poprawy, w celu otrzymywania drogą elektroniczną informacji o treściach marketingowych dotyczących oferty zajęć Centrum Rozwoju Dziecka.
Administratorem danych osobowych jest Centrum Rozwoju Dziecka z siedzibą ul. Radości 8, 20-530 Lublin.